Encerrado

Konsultant ds sprzedaży programu PFS

Jesetsmy organizatorem programu gospodarczego dla firm Polska Firma z Sukcesem.

Poszukujemy na terenie całego kraju partnerów biznesowych do pozyskiwania klientow i rozwoju projektu. Oferujemy wynagrodzenie w kwocie 150 zł od podpisanej umowy z klientem oraz 75 zł od odnowienia. Umowa zawarta z klientem jest na 12 miesięcy.

Habilidades: Telemarketing

Veja mais:

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Poland

ID do Projeto: #11741626

1 freelancer está oferecendo em média zł5000 para esse trabalho

chyconsl

Hi, I have read and understood the project description and possess the skills required to meet your needs. Please give me a chance and reply. Thanks.

zł5000 PLN in 30 dias
(3 Comentários)
2.6